Boende & miljö

Fjärilar

Har du upptäckt alla vackra och spännande fjärilar som finns i vår natur?

 

pafagelsoga
Påfågelöga                            Foto: Bengt Hemström


Fjärilar är insekter som har två par vingar, täckta av vingfjäll. Det finns många olika familjer av fjärilar. Några är nattaktiva medan andra är mer dagaktiva.

Dagfjärilar är ofta färggranna och har som klubbor på antennerna.


Ska du ut och leta dagfjärilar?

Tänk då på att de flyger bara i solen eller om det är väldigt varmt ute. De bästa ställena att titta efter dagfjärilar är på soliga backkrön eller soldränkta diken.

 

I Älvkarleby kommun finns det flera bra fjärilslokaler som hyser många vackra både vanliga och sällsynta fjärilar.

Flät är ett natura2000 område som utgörs av en 800 meter lång ledningsgata med markvegetation som är kalk- och hävdgynnad.

Vid Flät har man observerat flera rödlistade fjärilsarter såsom väddnätfjäril, smalsprötad bastardsvärmare, klöverblåvinge, kattunvisslare och spetsvinge-mätare för att nämna några.

 

parlemofjaril
Silversträckad pärlemofjäril       Foto: Bengt Hemström

 

Marma Skjutfält är en annan bra fjärilslokal i kommunen. Här har du chansen att få se bland annat Klöversobermal .

 

bastardsvarmare
Smalsprötad bastardsvärmare   Foto: Bengt Hemström

 

Visste du att fjärilar kan vara giftiga?

Bastardsvärmare har ett gift som består av cyanid och den varnar fåglar och andra djur från att äta den med sin vackra färgteckning i svart med röda fläckar.


Nattaktiva fjärilar är lite svårare att få syn på eftersom de flyger efter mörkrets inbrott. Du kan prova att sätta upp ett stort lakan och lysa på det med en stark lampa. I närheten kan man även hänga ut rep doppade i en blandning av vin och socker som lockar till sig fjärilarna. Sedan är det bara och vänta och se vad som dyker upp. Kanske dyker ett grönt rotfly upp precis som det gjorde när vi hade en fjärilslysning på Rotskär.


Rotfly

Grön Rotfly                             Foto: Bengt Hemström

Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär | Telefon: 026 – 830 00 | Fax: 026 – 770 70 | | Hitta till oss via karta