Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Avgifter, taxor

Attefall- permanentbostad

 • Anmälan, ritningar, kontrollplan, situationsplan, ev. kontrollansvarig, u-värdesberäkning
 • Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd

Avgift cirka 4 000 kronor

Attefall – garage/carport/förråd/gäststuga

 • Anmälan, ritningar, kontrollplan, situationsplan

Avgift cirka 1 200 kronor

Attefall- tillbyggnad sovrum/v-rum

 • Anmälan, ritningar, kontrollplan, situationsplan, u-värdesberäkning 
  Avgift cirka 1 500 kronor Attefall- tillbyggnad inglasad altan/skärmtak
 • Anmälan, ritningar, kontrollplan, situationsplan

Avgift cirka 1 500 kronor

Attefall- takkupor

 • Anmälan, ritningar, kontrollplan

Avgift cirka 1 200 kronor

Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande uthus

Bruttoarea 200-250 kvadratmeter

 • Bygglov cirka 9 000 kronor
 • Startbesked cirka 10 000 kronor
 • Nybyggnadskarta cirka 7 000 kronor
 • Utstakning cirka 8 000 kronor

Kostnaden kan dock öka om extra samråd, interimistiskt slutbesked, avvikelse mot planbestämmelser eller andra omständigheter krånglar till det.

Eventuellt kan planavgift tillkomma.

Nybyggnad av garage/förråd/carport under 50 kvm

Bygglov och startbesked cirka 2 400 kronor

Nybyggnad av garage/förråd/carport över 50 kvm

Bygglov och startbesked cirka 5 000 kronor

Installation av eldstad och rökkanal

Startbesked cirka 900 kronor

Sidan granskades senast 2016-05-30