Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anslagstavla

Från och med 2018 är kommunens anslagstavla digital.
Du är redan nu välkommen hit!

Här anslås kallelse till kommunfullmäktige, en vecka före sammanträdet. Anslag om beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder finns också här. Originalprotokollen finns i kommunhuset i Skutskär.
De flesta protokollen är också tillgängliga digitalt.

Aktuella anslag

 • 2017-12-13
  Samhällsbyggnadsnämnden
  Protokoll från sammanträdet den 11 december 2017 är nu justerat.
  Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • 2017-12-12
  Utbildnings- och omsorgsnämnden
  Protokoll från sammanträdet den 5 december 2017 är nu justerat.
  Den som vill överklaga något av besluten måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

 • 2017-12-11
  Samhällsbyggnadsnämnden
  Paragraf 149 från sammanträdet den 11 december 2017 är omedelbart justerad. Den som vill överklaga beslutet måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Hur går det till?

Vid alla sammanträden skrivs ett protokoll. Det undertecknas av ordförande och en eller två justerare som kontrollerar att beslutet är rätt formulerat. När protokollet är justerat anslås det här på anslagstavlan.

Anslaget visar

 • vilket sammanträde det gäller
 • vilka beslutsparagrafer som protokollet omfattar
 • när protokollet är justerat och
 • när det anslagits.

Hur överklagar man?

Anslaget sitter uppe i tre veckor. Under den tiden kan du överklaga beslutet om du

 • är folkbokförd
 • äger en fastighet eller
 • är taxerad för kommunalskatt

i kommunen.

För att överklagandet ska gälla måste det antingen vara poststämplat eller inskickat via e-post senast kl 23.59 den sista dagen som anslaget sitter uppe.

Sidan granskades senast 2017-12-15