Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Samråd enligt miljöbalken

Älvkarleby kommun planerar att ansöka om tillstånd, för deponi av icke-farligt avfall och omhändertagande av lakvatten vid Dragmossen.

Eftersom deponin är nästan sluttäckt och ska avslutas gäller ansökan i första hand hantering av lakvatten. Det samlas och lagras i två dammar vid deponin, och kan användas för bevattning av salixodling och närliggande torvmark.Tekniska avdelningen vill också ha möjlighet att leda vattnet till Skutskärs avloppsreningsverk.

Tillståndsansökan prövas i flera moment, för att berörda parter ska kunna påverka beslutet. Tekniska avdelningen genomför just nu samråd. Denna information är en del i samrådet.

När ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län kommer fler tillfällen att finnas för att lämna in synpunkter.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 9 juni 2017

via e-post till maj-britt.lundberg@alvkarleby.se eller skriftligen till Tekniska Avdelningen, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.

Frågor och mer information?

Välkommen att kontakta Maj-Britt Lundberg på telefon 026-831 06 eller via e-post maj-britt.lundberg@alvkarleby.se

Sidan granskades senast 2017-05-19