Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Förskola

Barnens välbefinnande, utveckling och lärande står i centrum i våra förskolor. Du är alltid välkommen att besöka oss. Boka in en tid för besöket med den förskola du vill veta mer om.

Alla barn ska känna sig trygga och bli respekterade i förskolan. Inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

 • Utforskande arbete med fokus på barnens lärande
 • Vacker miljö med närhet till både skog, älv och hav
 • Engagerad och utbildad personal

Personalens förhållningssätt

 • Uppdraget i fokus
 • Se varje barns möjligheter
 • Medupptäckande och medutforskande
 • Skapa utmanande lärandetillfälle
 • Ta tillvara på barnens erfarenheter och intressen

Aktiviteter

 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Matematiska utmaningar
 • Estetiska uttryckssätt
 • Daglig utevistelse
 • Specialpedagogiska metoder
 • NTA - Natur och teknik för alla
 • IKT - Informations- och kommunikationsteknik

Styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete

Förskolorna arbetar utifrån förskolans styrdokument. Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar vår verksamhet. Utvärderingarna ligger till grund för förskolans fortsatta utveckling. En viktig del i vårt kvalitetsarbete är vårdnadshavares synpunkter och den årliga föräldraenkäten.

Sidan granskades senast 2016-11-01