Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Anhörigstöd

Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd och hjälp.

Har din livskamrat drabbats av en långvarig sjukdom eller en olycka? Lever din närstående med en funktionsnedsättning? Har någon i din närhet psykisk ohälsa?

Som anhörig är det lätt att känna sig trött, frustrerad och ensam med allt ansvar. Du som hjälper en närstående kan därför själv behöva stöd. Vi finns här för

 • råd och stöd i anhörigfrågor
 • enskilda samtal där du i lugn och ro får berätta om din situation
 • information om vilka insatser du kan ansöka om hos kommunen

Kontakten med anhörigstöd är kostnadsfri. Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov, och om du vill kan du vara anonym. Anhörigkonsulenten är finsktalande.

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda, medmänskliga samtal som du kan boka med anhörigkonsulenten. I samtalen får du

 • stöd och vägledning i att hantera vardagen
 • tips om anhöriggrupper och föreningar för anhöriga
 • information om vård- och biståndsinsatser

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera. Samtalet är kostnadsfritt.

Behandlande samtal

Om du behöver behandlande samtal vänder du dig till en psykolog eller psykoterapeut, till exempel via vårdcentralen där du bor.

Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp träffar du andra som är i en liknande situation. Ni kan byta erfarenheter och du får råd och tips som underlättar vardagen som anhörig.

Vi startar grupper regelbundet, efter behov och önskemål. Det kan vara föreläsningar, bokcirklar och särskilda grupper för dig som är

 • anhörig till en person med psykisk ohälsa
 • förälder till barn med funktionsnedsättning
 • närstående till en person med demenssjukdom
 • partner till närstående med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • anhörig till en person som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning
Sidan granskades senast 2024-01-18