Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Blanketter och e-tjänster

Alla våra blanketter och e-tjänster finns samlade på dessa sidor.
Använd Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Safari.

De mest eftersökta är  

Ansök om plats på kommunal förskola och fritidshemlänk till annan webbplats
Felanmälan av kommunens utemiljö
Tyck om

Information om våra e-tjänster

Med e-tjänster har du möjlighet att sköta en del av dina ärenden med oss via elektroniska formulär, oavsett plats eller tid på dygnet.
En del e-tjänster kräver inloggning. Idag finns e-tjänster främst inom barnomsorgen och biblioteket. Vi arbetar för att ta fram fler e-tjänster, då med möjlighet att signera elektroniskt.

Information om våra blanketter

Våra blanketter är ifyllnadsbara direkt på skärmen. De blanketter som kräver underskrift behöver skrivas ut och undertecknas. Dessa blanketter skickas in eller lämnas in till den adress som står angivet på blanketten.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

I Älvkarleby kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

På den här sidan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och var du vänder dig vid frågor.

Sidan granskades senast 2019-08-09