Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Blanketter och e-tjänster

Alla våra blanketter och e-tjänster finns samlade på dessa sidor.
Använd Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Safari.

De mest eftersökta är  

Ansök om plats på kommunal förskola och fritidshemlänk till annan webbplats
Felanmälan av kommunens utemiljö
Tyck om

Information om våra e-tjänster

Med e-tjänster har du möjlighet att sköta en del av dina ärenden med oss via elektroniska formulär, oavsett plats eller tid på dygnet.
En del e-tjänster kräver inloggning. Idag finns e-tjänster främst inom barnomsorgen och biblioteket. Vi arbetar för att ta fram fler e-tjänster, då med möjlighet att signera elektroniskt.

Information om våra blanketter

Våra blanketter är ifyllnadsbara direkt på skärmen. De blanketter som kräver underskrift behöver skrivas ut och undertecknas. Dessa blanketter skickas in eller lämnas in till den adress som står angivet på blanketten.

Personuppgifter (PuL)

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Om du har icke fullständigt personnummer, ett så kallat samordningsnummer eller har skyddade personuppgifter ska du inte använda våra e-tjänster.

Vill du veta mer om PuL?
Välkommen att kontakta Medborgarservice med dina frågor.

Sidan granskades senast 2017-09-12