Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Blanketter Bygga, bo och miljö

Här finns blanketter som kan vara bra både för privatpersoner och för företagare.

Trädfällning på kommunens mark, ansökanPDF
Avtal om fritidshuggningPDF

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglov, marklov och rivningslov (ansökan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Teknisk beskrivning (bilaga till ansökan om bygglov)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning av nybyggnadskartaPDF

Kontrollansvarig (anmälan) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förhandsbesked (ansökan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Planbesked (ansökan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ej bygglovpliktig åtgärd (anmälan) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eldstad/rökkanal (anmälan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skylt/ljusanordning (ansökan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfall och PCB

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfallPDF
Anmälan om PCB saneringPDF
Sanerad PCB - Sammanställningsblankett DPDF
PCB fogmassor - Saneringsprotokoll C1PDF

Avlopp

Enskilt avlopp, ansökan/anmälanPDF
Avloppsanläggning, entreprenörsrapportPDF
Torrtoalett (anmälan)PDF

Boendemiljö

Anmälan om störning

Cistern

Cistern, intyg oljecistern som tagits ur brukPDF
Cistern, anmälan om installationPDF

Djur

Hållande av djur, utom orm, inom detaljplan (ansökan)PDF
Hållande av orm inom detaljplan (ansökan)PDF

Miljö och kemikalier

Miljöfarlig verksamhet (anmälan)PDF
Yrkesmässig användning av bekämpningsmedelPDF
Mellanlagring som en del av att samla in avfall (anmälan) PDF
Mellanlagring som en del av att samla in farligt avfall (anmälan) PDF
Deponering av muddermassor (anmälan) PDF
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål (anmälan) PDF
Avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada (anmälan)PDF
Upplysning om mark- och vattenförorening PDF
Kross och sortering och/eller mekanisk bearbetning av avfall (anmälan) PDF
Information om driftstörning, tillbud, avvikelse eller incident i miljöfarlig verksamhetPDF

Hälsoskydd för verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet, bassängbad, solarium (anmälan) PDF
Skola, förskola, fritidshem (anmälan)PDF

Livsmedel

Misstänkt matförgiftning (anmälan)
Registrering av livsmedelsanläggningPDF
Upphörd livsmedelsanläggning (anmälan) PDF
Registrering av dricksvattenanläggning (anmälan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strandskydd

Strandskyddsdispens (ansökan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Strandskyddsdispens (ansökan) pdfPDF

Värmepump

Installation av värmepump (ansökan och information)PDF

Årsrapporter

Årsrapport för fordonstvättPDF
Årsrapport för bilskrotarPDF
Årsrapport för mekaniska verkstäderPDF
Årsrapport för motorbanorPDF
Årsrapport för tillverkare av kemiska produkter PDF
Årsrapport för miljöfarlig verksamhet PDF
Årsrapport för upplagPDF

Sidan granskades senast 2019-08-20