Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Bygga, bo och miljö

Här finns blanketter som kan vara bra både för privatpersoner och för företagare.

Observera att Älvkarleby Kommun inte kan ta emot zipade filer via E-post.

Trädfällning på kommunens mark, ansökan Pdf, 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Avtal om fritidshuggning Pdf, 125.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygglov, plan och fastighetsfrågor

Bygg-, rivnings- och marklov (ansökan) Pdf, 474.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan Pdf, 255.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Beställning av nybyggnadskarta Pdf, 112.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig (anmälan) Pdf, 319.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Förhandsbesked (ansökan) Pdf, 229.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbesked (ansökan) Pdf, 297.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ej bygglovpliktig åtgärd (anmälan) Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Eldstad_rökkanal (anmälan) Pdf, 258 kB, öppnas i nytt fönster.
Skylt/ljusanordning (ansökan) Pdf, 210.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Förslag till kontrollplan, rivning Pdf, 334.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Förslag till kontrollplan, eldstad Pdf, 186.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfall och PCB

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om PCB sanering Pdf, 181.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Sanerad PCB - Sammanställningsblankett D Pdf, 287.6 kB, öppnas i nytt fönster.
PCB fogmassor - Saneringsprotokoll C1 Pdf, 179.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avlopp

Enskilt avlopp, ansökan/anmälan Pdf, 170.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avloppsanläggning, entreprenörsrapport Pdf, 621.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Torrtoalett (anmälan) Pdf, 279.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Boendemiljö

Anmälan om störning Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Cistern

Cistern, intyg oljecistern som tagits ur bruk Pdf, 188.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Cistern, anmälan om installation Pdf, 229.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Djur

Hållande av djur, utom orm, inom detaljplan (ansökan) Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.
Hållande av orm inom detaljplan (ansökan) Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om nedgrävning av död häst Pdf, 208.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö och kemikalier

Miljöfarlig verksamhet (anmälan) Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.
Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Mellanlagring som en del av att samla in avfall (anmälan) Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Mellanlagring som en del av att samla in farligt avfall (anmälan)  Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Deponering av muddermassor (anmälan) Pdf, 160.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål (anmälan) Pdf, 318.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada (anmälan) Pdf, 127.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Upplysning om mark- och vattenförorening Pdf, 216.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kross och sortering och/eller mekanisk bearbetning av avfall (anmälan) Pdf, 172.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om driftstörning, tillbud, avvikelse eller incident i miljöfarlig verksamhet Pdf, 131.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsoskydd för verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet, bassängbad, solarium (anmälan) Pdf, 242.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Skola, förskola, fritidshem (anmälan) Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel

Misstänkt matförgiftning (anmälan) Öppnas i nytt fönster.
Registrering av livsmedelsanläggning (anmälan) Pdf, 167.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Upphörd livsmedelsanläggning (anmälan) Pdf, 100.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Registrering av dricksvattenanläggning (anmälan) Pdf, 167.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd

Strandskyddsdispens (ansökan) Pdf, 248.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Värmepump

Installation av värmepump (ansökan och information) Pdf, 168.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsrapporter

Årsrapport för fordonstvätt Pdf, 173.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för bilskrotar Pdf, 889.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för mekaniska verkstäder Pdf, 913.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för motorbanor Pdf, 345.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för tillverkare av kemiska produkter Pdf, 948.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för miljöfarlig verksamhet  Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för upplag Pdf, 527.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringstillstånd

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Pdf, 727.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga till ansökan om tillstånd för servering av alkhol-brandskyddskrav Pdf, 187.1 kB.
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker Pdf, 366 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap Pdf, 299.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck, provsmakning Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om serveringsansvariga personer Pdf, 200.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om ändrade ägarförhållanden Pdf, 126.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om upphörande av serveringstillstånd Pdf, 186.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om ändring i stadigvarande serveringstillstånd Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster.

Tobak

Ansökan om försäljning av tobaksvaror Pdf, 291 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan elektroniska ciggaretter Pdf, 197.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Folköl

Försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen Pdf, 167.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Förslag till egenkontroll vid försäljning av folköl Pdf, 371.9 kB.

Sidan granskades senast 2022-01-21