Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Bygga, bo och miljö

Här finns blanketter som kan vara bra både för privatpersoner och för företagare.

Trädfällning på kommunens mark, ansökanPDF
Avtal om fritidshuggningPDF

Bygglov, plan och fastighetsfrågor

Bygg-, rivnings- och marklov (ansökan)PDF
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälanPDF
Beställning av nybyggnadskartaPDF

Kontrollansvarig (anmälan)PDF
Förhandsbesked (ansökan)PDF
Planbesked (ansökan)PDF

Ej bygglovpliktig åtgärd (anmälan) PDF
Eldstad_rökkanal (anmälan)PDF
Skylt/ljusanordning (ansökan)PDF
Förslag till kontrollplan, rivningPDF
Förslag till kontrollplan, eldstadPDF

Avfall och PCB

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfallPDF
Anmälan om PCB saneringPDF
Sanerad PCB - Sammanställningsblankett DPDF
PCB fogmassor - Saneringsprotokoll C1PDF

Avlopp

Enskilt avlopp, ansökan/anmälanPDF
Avloppsanläggning, entreprenörsrapportPDF
Torrtoalett (anmälan)PDF

Boendemiljö

Anmälan om störningPDF

Cistern

Cistern, intyg oljecistern som tagits ur brukPDF
Cistern, anmälan om installationPDF

Djur

Hållande av djur, utom orm, inom detaljplan (ansökan)PDF
Hållande av orm inom detaljplan (ansökan)PDF
Anmälan om nedgrävning av död hästPDF


Miljö och kemikalier

Miljöfarlig verksamhet (anmälan)PDF
Yrkesmässig användning av bekämpningsmedelPDF
Mellanlagring som en del av att samla in avfall (anmälan) PDF
Mellanlagring som en del av att samla in farligt avfall (anmälan) PDF
Deponering av muddermassor (anmälan) PDF
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål (anmälan) PDF
Avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada (anmälan)PDF
Upplysning om mark- och vattenförorening PDF
Kross och sortering och/eller mekanisk bearbetning av avfall (anmälan) PDF
Information om driftstörning, tillbud, avvikelse eller incident i miljöfarlig verksamhetPDF

Hälsoskydd för verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet, bassängbad, solarium (anmälan) PDF
Skola, förskola, fritidshem (anmälan)PDF

Livsmedel

Misstänkt matförgiftning (anmälan)öppnas i nytt fönster
Registrering av livsmedelsanläggning (anmälan)PDF
Upphörd livsmedelsanläggning (anmälan) PDF
Registrering av dricksvattenanläggning (anmälan)PDF

Strandskydd

Strandskyddsdispens (ansökan)PDF

Värmepump

Installation av värmepump (ansökan och information)PDF

Årsrapporter

Årsrapport för fordonstvättPDF
Årsrapport för bilskrotarPDF
Årsrapport för mekaniska verkstäderPDF
Årsrapport för motorbanorPDF
Årsrapport för tillverkare av kemiska produkter PDF
Årsrapport för miljöfarlig verksamhet PDF
Årsrapport för upplagPDF

Alkohol

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdryckerPDF
Bilaga till ansökan om tillstånd för servering av alkhol-brandskyddskravPDF
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga dryckerPDF
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskapPDF
Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck, provsmakningPDF
Anmälan om serveringsansvariga personerPDF
Anmälan om ändrade ägarförhållandenPDF
Anmälan om upphörande av serveringstillståndPDF

Tobak

Ansökan om försäljning av tobaksvarorPDF
Anmälan elektroniska ciggaretterPDF

Folköl

Försäljning/servering av folköl enligt alkohollagenPDF
Förslag till egenkontroll vid försäljning av folkölPDF

Sidan granskades senast 2021-09-10