Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Blanketter

Här finns blanketter som kan vara bra både för privatpersoner och för företagare.

Trädfällning på kommunens mark, ansökan Pdf, 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Avtal om fritidshuggning Pdf, 153.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygglov, plan och fastighetsfrågor

Bygg-, rivnings- och marklov (ansökan) Pdf, 474.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ej bygglovpliktig åtgärd (anmälan) Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan Pdf, 255.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Beställning av nybyggnadskarta Pdf, 112.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig (anmälan) Pdf, 319.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Förhandsbesked (ansökan) Pdf, 229.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbesked (ansökan) Pdf, 303.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Eldstad_rökkanal (anmälan) Pdf, 258 kB, öppnas i nytt fönster.
Skylt/ljusanordning (ansökan) Pdf, 210.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Förslag till kontrollplan, rivning Pdf, 334.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Förslag till kontrollplan, eldstad Pdf, 186.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om störning -Bygg Pdf, 236 kB.

Avfall och PCB

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om PCB sanering Pdf, 181.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Sanerad PCB - Sammanställningsblankett D Pdf, 287.6 kB, öppnas i nytt fönster.
PCB fogmassor - Saneringsprotokoll C1 Pdf, 179.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avlopp

Enskilt avlopp, ansökan/anmälan Pdf, 170.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avloppsanläggning, entreprenörsrapport Pdf, 621.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Torrtoalett (anmälan) Pdf, 279.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Boendemiljö

Anmälan om störning- Miljö Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Cistern

Cistern, intyg oljecistern som tagits ur bruk Pdf, 188.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Cistern, anmälan om installation Pdf, 229.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Djur

Hållande av djur, utom orm, inom detaljplan (ansökan) Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.
Hållande av orm inom detaljplan (ansökan) Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om nedgrävning av död häst Pdf, 208.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö och kemikalier

Miljöfarlig verksamhet (anmälan) Pdf, 182.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Mellanlagring som en del av att samla in avfall (anmälan) Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Mellanlagring som en del av att samla in farligt avfall (anmälan)  Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Deponering av muddermassor (anmälan) Pdf, 160.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål (anmälan) Pdf, 318.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada (anmälan) Pdf, 127.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Upplysning om mark- och vattenförorening Pdf, 216.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kross och sortering och/eller mekanisk bearbetning av avfall (anmälan) Pdf, 172.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om driftstörning, tillbud, avvikelse eller incident i miljöfarlig verksamhet Pdf, 131.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan av dagvattenanläggning Pdf, 160.8 kB.

Hälsoskydd för verksamheter

Yrkesmässig hygienisk verksamhet, bassängbad, solarium (anmälan) Pdf, 242.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Skola, förskola, fritidshem (anmälan) Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel

Misstänkt matförgiftning (anmälan) Pdf, 277.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Registrering av livsmedelsanläggning (anmälan) Pdf, 167.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Upphörd livsmedelsanläggning (anmälan) Pdf, 100.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Registrering av dricksvattenanläggning (anmälan) Pdf, 224.9 kB, öppnas i nytt fönster.
FörRätt-Omklassning livsmedelsverksamhet(Anmälan) Pdf, 402.9 kB.

Strandskydd

Strandskyddsdispens (ansökan) Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Värmepump

Installation av värmepump (ansökan och information) Pdf, 168.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsrapporter

Årsrapport för fordonstvätt Pdf, 173.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för bilskrotar Pdf, 889.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för mekaniska verkstäder Pdf, 913.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för motorbanor Pdf, 345.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för tillverkare av kemiska produkter Pdf, 948.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för miljöfarlig verksamhet  Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsrapport för upplag Pdf, 527.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker Pdf, 294.2 kB.
Ansökan om ändring i stadigvarande serveringstillstånd Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan - catering till slutet sällskap Pdf, 214.4 kB.
Anmälan om ändrade ägarförhållanden m m Pdf, 230.6 kB.
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker Pdf, 244.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap Pdf, 271.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om serveringsansvariga personer Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Provsmakning - anmälan Pdf, 240 kB.

Tobak

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror Pdf, 289.8 kB.
Ansökan om ändring i tobakstillstånd Pdf, 306 kB.
Anmälan om upphörande av försäljningstillstånd Pdf, 208.9 kB.
Förslag till egenkontroll vid försäljning av tobak Pdf, 149.7 kB.

Folköl/E-cigaretter

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och_eller folköl Pdf, 204.4 kB.
Förslag till egenkontroll vid försäljning av folköl Pdf, 294.2 kB.
Förslag till egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 259.6 kB.

Tobaksfria nikotinprodukter

Anmälan om Tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 208.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Förlag till egenkotrollprogram tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 248.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-11-07