Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Soldagarna 2019

Soldagarna är en nationell kampanj för att öka antalet solcellsanläggningar. Har du ett tak som är lämpligt för solceller?


Solenergi

Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar energikälla som minskar utsläppen av koldioxid och därmed även klimatpåverkan.

Så kan du använda solenergi

Solenergin kan göras om till både el och värme som vi kan använda i vår vardag.

  • Skapa solel genom att installera solceller. Solcellerna omvandlar solstrålarna till elektricitet som man sedan kan använda i hushållet. Processen sker tyst utan bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas. Det innebär att hela processen är klimatsmart. Om dina solceller producerar mer el än du behöver kan du sälja elen.

  • Ta tillvara på solvärmen genom att ha en solfångare. I en solfångare omvandlas solens strålar till värme. Värmen transporteras sedan vidare med hjälp av en cirkulerande vätska och används för uppvärmning av hus och för att ge varmvatten under sommarhalvåret.

Vill du veta mer?

Kontakta Energi- och klimatrådgivarna Uppsala för mer information.
Telefon: 018-727 47 24
E-post: energiradgivning@uppsala.se

Du kan också läsa mer på www.ekrul.se/solenergi.htmllänk till annan webbplats

Sidan granskades senast 2019-04-30