Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Framtidens resecentrum

Vi har tagit fram ett förslag på hur resecentrum i Skutskär kan se ut i framtiden. Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Bild på planförslaget

Vi vill göra det lättare för dig att resa med kollektivtrafik. Därför har vi tagit fram ett förslag på detaljplan för att utveckla resecentrum i Skutskär.

Genom att bland annat skapa fler parkeringsplatser och flytta byteshållplatserna för busstrafik från Skutskärs centrum till resecentrum vill vi göra det lättare att kombinera olika trafikslag, så som tåg, buss, bil och cykel.

Klicka på någon av länkarna nedan för att ta del av planförslaget i sin helhet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Resecentrum.pdf 459.3 kB 2019-12-12 12.51
Plan och genomförande Resecentrum.pdf 4.5 MB 2019-12-12 12.51
Undersökning miljöpåverkan Resecentrum.pdf 700.4 kB 2019-12-12 12.52

Vad tycker du?

Dela med dig av dina tankar och idéer senast 31 januari.

Vad tycker du om förslaget som helhet?
Vad tycker du om förslaget som helhet?Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@alvkarleby.se 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/ myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig förpliktelse). Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter.
Du har även rätt att:

  • i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
  • när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna,
  • lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.

Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:

  • För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
  • För att ge part rätt till insyn i ärendet.
  • För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
  • För att lämna information till annan myndighet.
  • För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
Sidan granskades senast 2019-12-16