Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Detaljplanläggning på Rotskär

Under vintern och våren kommer tjänstepersoner, konsulter och lantmätare att synas till ute på Rotskär.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat detaljplanläggning på stora delar av området Rotskär i Skutskär. Under planprocessen prövar vi lämpligheten för

  • fler bostäder
  • större byggrätter på befintliga tomter
  • ny broförbindelse
  • utbyggnad av skola och småbåtshamn

Vi behöver komplettera våra befintliga planeringsunderlag och de närmaste månaderna kommer därför tjänstepersoner från kommunen, konsulter och lantmätare att synas till ute på Rotskär.

Välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen om du har frågor.
Vi svarar gärna på telefon 026-830 00 och bygg.miljo@alvkarleby.se.

Sidan granskades senast 2020-01-16