Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Ersättning för provtagning

Du som är jägare i kommunen har fortsatt möjlighet att söka ersättning för cesium- och trikinprovtagning på vildsvinskött.

Bygg- och miljöavdelningen har under det senaste året sett en ökning bland klagomål om skador som är orsakade av vildsvin. För att komma till rätta med problemet är det viktigt att vildsvinsstammen hålls på en sund nivå; vildsvinen behöver jagas, samt att jakten behöver ske på rätt sätt och fokusera främst på ungdjur.

För att motivera och underlätta för jägarna att bedriva vildsvinsjakt beslutade Samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdet den 2 mars att avsätta totalt 20 000 kr under 2020 för ersättning vid provtagning på vildsvin. Det är en ökning med 10 000 kr från 2019.

Ersättningen gäller provtagning på vildsvin som är fällda i kommunen under 2020, där provsvaret visat att cesiumhalten överstiger 1500 Bq/kg eller att trikiner hittats. Det finns också möjlighet att söka ersättning för kassering av köttet. Ersättningen betalas ut till och med den 31 december 2020 eller tills de 20 000 kronorna är slut.

Här kan du läsa beslutet i sin helhetPDF.

Bild på ett vildsvin
Sidan granskades senast 2020-03-09