Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Dags att lämna årsrapporter

Den 31 mars är sista inlämningsdag för miljörapporter, årsrapporter och köldmediarapporter.

bild på datumet 31 Mars

Miljörapporter

Alla som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna en miljörapport senast den 31 mars, året efter det år som skall rapporteras.
Rapporten ska lämnas via Svenska MiljörapporteringsPortalen, SMPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsrapporter

Mindre verksamheter som har fått föreläggande att lämna årsrapport till den lokala tillsynsmyndigheten senast sista mars året efter det år som rapporteras. Använd helst bygg & miljös årsrapportmallar som du finner här.
Årsrapporten är enklare än miljörapporten och ska ge en beskrivning av verksamheten och dess miljöeffekter.

Köldmediarapporter

Om din anläggning innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läcksökningarna till: bygg.miljo@alvkarleby.se eller post Bygg och Miljö, Älvkarleby kommun, Box 33, 814 31 Skutskär.

Rapporteringen ska du göra senast den 31 mars för året som har gått.

Om du inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent kan det innebära att du får betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Skicka årsrapporten till bygg.miljo@alvkarleby.se eller via post:
Älvkarleby kommun
Bygg- och miljöavdelningen,
Box 3
81421 Skutskär

Mallar

Mallar på årsrapporter hittar du här

Sidan granskades senast 2021-01-19