Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Tips till er båtägare

Äntligen börjar det bli dags för båtsäsongen.
Hur du ska tänka på miljön som båtägare ger vi dig råd om här.

Båtplats
  • Självklart använder du endast godkända båtbottenfärger för det vatten där båten ligger. Information om godkända färger för din hemmahamn finns på Kemikalieinspektionens hemsida.
  • Inga biocidinnehållande färger är tillåtna i sötvatten eller längs Norrlandskusten (ner till Örskär).
  • I de flesta svenska hamnarna behöver du bara måla båtbottnen vartannat eller vart tredje år och bara stödmåla de mest utsatta ytorna vid behov.
  • Om båten har sin hemmahamn i Östersjön där havstulpanerna bara förökar sig en eller två gånger per sommarsäsong kan du välja att avstå från att måla båtbottnen. I stället kan du anmäla dig till sms-tjänsten havstulpanvarningen via www.batmiljo.se och skrubba båtbotten när havstulpanerna ännu är små och lätta att få bort.
  • Om du planerar en längre resa kan du behöva anpassa val av färg och metod över säsongen. Om man ska mot saltare hav bör man vänta med att måla på västkustfärgen in i det sista.
  • Havstulpaner överlever inte i sötvatten. Att lägga båten i sötvatten ett par dagar är ett miljövänligt sätt att stoppa havstulpaner från att växa till sig.
  • Glöm inte att om du köper en begagnad båt kan du behöva ta bort den gamla färgen innan du sjösätter den i din hemmahamn.
  • Sjösätt inte båten för tidigt om du inte ska använda den direkt, eller förvara båten på land mellan användning. Genom att korta ner tiden som båten ligger i vattnet kan du minska behovet av både båtbottenfärg och underhåll.
Sidan granskades senast 2021-04-23