Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Nöjd Kund-Index 2020

Älvkarleby ligger fortfarande högt i SKRs NKI-ranking

För oss är det viktigt att du får en bra service. Bygg- och miljöavdelningen deltar därför i servicemätningen Insikt för att fånga upp dina synpunkter och förbättra våra arbetssätt.

I enkäten får personer och företagare som har haft ett ärende hos bygg- och miljöavdelningen besvara frågor om vår service vad gäller

  • information
  • tillgänglighet
  • bemötande
  • kompetens
  • rättssäkerhet och effektivitet inom områdena bygglov, livsmedel, miljö och hälsa samt serveringstillstånd.

Det är medelvärdet av 3 av frågorna i varje enkät som ger poäng enligt måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

  1. Hur nöjd var du med hanteringen av ditt ärende i sin helhet?
  2. Hur väl uppfylldes dina förväntningar kring ditt ärende?
  3. Tänk dig en perfekt hantering av ditt ärende. Hur nära ett sådant ideal kom hanteringen av ditt ärende?

NKI är således ett mått på den totala nöjdheten i verksamheten.

Ranking

2020

NKI:75
Plats 29 av 181 deltagande kommuner

NKI-gradering:
80 eller högre: Mycket högt
70 till 80: Högt
62 till 69: Godkänt
50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt

Hela rapporten finns tillgänglig på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida Skr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan granskades senast 2021-04-23