Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Jättebjörnloka

Vem har ansvar för att bekämpa växten?

Bild på Jättebjörnloka

Du som är markägare eller har nyttjanderätt för en fastighet ansvarar för att bekämpa jättebjörnlokan. Om du inte själv kan bekämpa jätteloka på fastigheten kan du söka efter trädgårdstjänster i branschregister.

Längs allmänna vägar/järnvägar ansvarar Trafikverket för borttagning av jättebjörnloka inom vägområdet.

För att bekämpningen ska vara framgångsrik behöver alla drabbade markägare inom ett område samverka. Bekämpningen måste pågå fortlöpande under flera år för att få bukt med växten

Så känner du igen jättelokan

Jättebjörnlokan blir vanligtvis 2-3 meter hög, men kan bli ännu högre. Bladen kan bli en meter breda och tre meter i längd. Blommorna är vita i flockar och kan bli upp till 0,5 meter i diameter.

Mindre exemplar av växten kan förväxlas med t ex hundkex och andra flockblommiga örter som spenört, kvanne eller vanlig björnloka.

Har du blivit bränd av jättebjörnlokan?

Jättebjörnloka innehåller ett ämne som kan ge blåsor och rodnader på huden som gör ont. Om du har blivit bränd ska du tvätta huden noga. Du kan också smörja med kylbalsam för att lindra besvären. Skydda huden mot solljus under minst en vecka.

Kontakta vårdcentralen om du har blivit bränd på ett stort hudområde. Du kan också ringa 1177 för att få rådgivning.

Här hittar du mer information om jättebjörnlokan.

Sidan granskades senast 2021-06-03