Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Krav på infrastruktur för laddning av elfordon

Sedan maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen.

Ladda elbil

Reglerna ska tillämpas vid uppförande av vissa nya byggnader om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021. Retroaktiva bestämmelser om krav på infrastruktur för laddning av elfordon kommer även att införas för vissa parkeringsplatser efter 1 januari 2025.

Kraven på laddinfrastruktur i samband med uppförande av byggnader ska tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021. Reglerna omfattar:

  • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.
  • Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
  • För ouppvärmda byggnader eller byggnader avsedda för totalförsvaret ställs inga krav.

Samma regler som gäller vid uppförande av byggnader ska även tillämpas vid ombyggnad av en byggnad. För parkeringar på byggnadens tomt gäller detta bara om det sker ändringsåtgärder på parkeringen i samband med ombyggnaden. För parkeringar inom byggnad gäller detta bara om ombyggnaden berör byggnadens elektriska infrastruktur.

Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025.

Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.
För ouppvärmda byggnader och för bostadshus ställs inga retroaktiva krav. Detsamma gäller byggnader avsedda för totalförsvaret.
Det är kommunens byggnadsnämnd som har tillsyn över att laddinfrastruktur finns på plats efter 1 januari 2025.

Du kan läsa mer om reglerna för laddning av elfordon på Boverkets hemsida:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/

Sidan granskades senast 2021-10-01