Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Mätning av uppvärmning och tappvarmvatten  i flerbostadshus(IMD)

Den 1 juli 2021 trädde nya regler gällande individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. Bestämmelserna innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus.

Boverkets logga

Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda och därmed låg energieffektivitet.

IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller väsentlig ändring av en befintlig installation.

Kravet på IMD är en följd av EU:s direktiv om energieffektivisering. Syftet är att boende genom IMD får veta vad deras energianvändning kostar för att de aktivt ska kunna spara energi genom att sänka innetemperaturen eller använda mindre tappvarmvatten.

Kravet på installation av mätare för värme gäller i Uppsala län för flerbostadshus med en energiprestanda, primärenergital, som överstiger 200 kWh/m2 och år. Energiprestanda i denna form anges direkt i energideklarationer upprättade från och med 1 januari 2019.

Möjlighet från undantag från IMD finns. Undantagen behöver bedömas i det enskilda fallet och kan bero på saker som teknisk genomförbarhet, lönsamhet i förhållanden till energibesparingar eller kulturhistoriska värden.

Läs mer om IMD här:
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/IMD/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskades senast 2021-10-01