Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Information till fastighetsägare om måsar

Nu är våren här och måsarna har börjat anlända och planera sin bosättning inför häckningstiden.

Måsar som häckar i samhället är störande både med sina läten och sin vaktinstinkt för sin avkomma.

Enligt lagen är det fastighetsägaren som har ansvaret för att göra något åt problemet.

Tips på förebyggande arbete

Här ger vi förslag på hur man som fastighetsägare kan arbeta förebyggande:

  • Se till att taken inte är vänliga att bygga bo på.
  • Alla som har platta tak måste se till att regelbundet sopa bort alla försök till bobyggen. Detta är något som fastighetsägarna måste börja göra tidigt på säsongen när måsarna anländer. När äggen är kläckta och det finns ungar i måsarnas bo eller om det i äggen finns färdigutvecklade foster är det av djurskyddsskäl inte tillåtet att röra dem, utan då får vi stå ut med skränandet och attackerande måsar tills ungarna är redo att klara sig själva för då upphör föräldrarnas vaktinstinkt. Ungar som vuxit upp inne i samhället återkommer året efter för att själva häcka, då de återkommer till sin födelseplats.
  • Är det möjligt kan man själv ta bort pinnar och sådant som fåglar använder när de bygger bon.
  • Undvik att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Informera de som bor i din fastighet att all matning av småfåglar skall undvikas efter som det lockar även måsar och trutar till fastigheten.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Finns matrester tillgängliga för fåglarna dras fler till just din fastighet.
  • Som fastighetsägare kan du vända dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och t.ex. sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga fågelbon. Platta tak är självklart lättare att hålla fria från bon.
  • Vi vill med hjälp av fastighetsägarna styra måsarnas häckning till de orörda områden som finns längs med Bodaån, vilket är en naturlig miljö för häckande fåglar

Det är viktigt att komma ihåg att måsar och trutar är ett naturligt inslag i fågellivet i ett kustnära samhälle som Skutskär och att deras läten i viss mån hör till samhällsbilden på våren och försommaren. Men när de blir för många och de bygger bo och häckar nära våra bostäder kan deras närvaro bli en störning som inte är acceptabel


Sidan granskades senast 2022-03-07