Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Fastighetsägarens ansvar för måsar

Nu är våren snart här och måsarna har börjat anlända och planera sin bosättning inför häckningstiden.  

Bild på mås med ungar.

Som fastighetsägare har du enligt lag ansvar för att göra något åt problemet. Tillsammans kan vi försöka styra måsarnas häckning till orörda områden längs Bodaån som är deras naturliga miljö.

Det är inte tillåtet att röra bon som det finns ungar i. Har äggen redan kläckts får vi stå ut med skränande och attackerande måsar. Föräldrarna vaktar sina ungar till dess att de kan klara sig själva. Ungar som vuxit upp i centrum återvänder gärna för att själva bygga bo. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt hindra och försvåra bo-byggen. 

Här är några tips på hur du kan arbeta förebyggande.

  • Platta tak är lättast att hålla fria från bon.
  • Tidigt på säsongen kan du ta bort pinnar och annat material som fåglarna använder för att bygga. Sopa regelbundet bort alla försök till bo-byggen.
  • Har du ett brant tak kan du kontakta ett företag som bekämpar skadedjur. De har speciell utrustning för att klättra på branta tak och kan sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga. Finns det redan ett bo kan de också hjälpa till att ta bort det.

Tänk också på att

  • informera dina hyresgäster om att inte mata fåglar från balkonger eller i närheten av fastigheten
  • vara noga med hur du hanterar matavfall. Matrester som är lätta att komma åt lockar fåglar till din fastighet. 

Fråga gärna!

Ring oss på 026-830 00 eller e-posta bygg.miljo@alvkarleby.se.

Sidan granskades senast 2023-03-03