Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tvätta bilen rätt

Genom att alltid tvätta din bil på en biltvätt - aldrig på gatan eller garageuppfarten - kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten.

Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven.

Om du inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåligt att tvätta bilen på gräs.
Då fastnar föroreningen i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet och markmiljön kan ofta binda eller bryta ner de föroreningar som spolas av från bilen.

Kom ihåg att använd miljömärkta tvättkemikalier om du kan.

Tvättvattnet är förorenat

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar som metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada processen i reningsverket.

Om du bor inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden får man inte tvätta bilen varken på gatan eller gräsmattan, eftersom tvättvatten med bilschampo och avfettningsmedel då rinner ner i gatubrunnar eller ner till grundvattnet och så småningom ut i någon av våra dricksvattentäkter.

Mer information om vattenskyddsområde hittar du här Öppnas i nytt fönster.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

Idag finns det miljöanpassade alternativ som är lika effektiva som de "vanliga" produkterna. De miljömärkta produkterna bryts ned lättare och snabbare. En sökbar lista över miljömärkta bilvårdsprodukter och bilvårdsanläggningar hittar du på Svanens hemsida.

https://www.svanen.se/kategorier/bil-och-bat/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-05-19