Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Dags att mäta radon i din bostad

Har du byggt nytt och fått krav på om att en radonmätning ska göras inför slutbesked eller har du funderat på radonvärdena i din bostad? Nu är det snart säsong för radonmätningar.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal.

Radonmätning för årsmedelvärde görs under eldningssäsongen, det vill säga under perioden 1 oktober till 30 april. Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader och är en så kallad långtidsmätning. Ju längre tid du mäter desto säkrare resultat får du. För att få rätt resultat ska du använda huset precis som vanligt. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.

Mer information om vad radon är, guide för hur du mäter och möjligheter till bidrag för eventuell sanering hittar du på Boverkets hemsida.

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Älvkarleby kommun tillhandahåller inte service med att beställa mätdosor, men du kan beställa mätdosor direkt från ett mätlaboratorium. Swedac har ett register över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluft och som du kan beställa mätdosor av.

Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan granskades senast 2024-01-12