Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Livsmedelsföretagare-se hit

Nya regler kring kontroll av livsmedelsanläggning gör att du som livsmedelsföretagare ska lämna in nya uppgifter till kommunen under 2023.

Kontroll av livsmedel

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll livsmedelsföretaget ska få.

Lämna uppgifter

De nya reglerna innebär att du som livsmedelsföretagare måste lämna in uppgifter och klassas om under 2023. Det görs genom en e-tjänst som heter FörRätt-Den hittar du på kommunens hemsida E-tjänster - Älvkarleby.se (alvkarleby.se) Länk till annan webbplats.

Därför införs nya regler

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger som ingår i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Kontakt

Kommunens livsmedelsinspektör kommer att kontakta samtliga livsmedelsföretagare. Har du frågor är du välkommen att maila till oss på bygg.miljo@alvkarleby.se eller ringa 026-830 00.

Sidan granskades senast 2023-09-28