Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Miljörapporter, Årsrapporter och Köldmedierapporter

Den 31 mars är sista inlämningsdag för Miljörapporter, Årsrapporter och Köldmedierapporter

bild på datumet den 31 Mars

Miljörapporter
Alla som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna en miljörapport senast den 31 mars, året efter det år som skall rapporteras.
Rapporten ska lämnas via Svenska MiljörapporteringsPortalen, SMP.

Årsrapporter
Mindre verksamheter som har fått föreläggande att lämna årsrapport till den lokala tillsynsmyndigheten senast sista mars året efter det år som rapporteras.
Årsrapporten är enklare än miljörapporten och ska ge en beskrivning av verksamheten och dess miljöeffekter. Årsrapporten kan mailas till bygg.miljo@alvkarleby.se eller postas till Älvkarleby kommun Bygg- och miljöavdelningen, Box 4, 81421 Skutskär.

Köldmedierapporter

Gränsen för rapportskyldighet är 14 ton CO2-ekvivalenter.

Lämna in köldmedierapporten senas 31 Mars.

Köldmedierapporten ska innehålla:

  • Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
  • Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrustningen är stationär.
  • En förteckning över utrustningen (aggregatförteckning).
  • Den totala mängden köldmedium i utrustningen.
  • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage från utrustningen det senaste kalenderåret.
  • Den totala mängden omhändertagna köldmedier från utrustningen det senaste kalenderåret.
  • Utrustning som har skrotats.
  • Resultat av utförda kontroller.
  • Datum för utförda kontroller.
  • Namn och kontaktuppgifter till den personal och det företag som gjort kontrollerna.
Sidan granskades senast 2024-01-12