Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Avfall och återvinning

I Älvkarleby kommun tar Gästrike Återvinnare hand om vårt hushållsavfall. De ansvarar för hämtning av hushållssopor, slam och latrin.

Alla hushåll i kommunen kan lämna farligt avfall och sorterat grov- och trädgårdsavfall på återvinningscentralen. Återvinningen finns på Myrhagssvängen 7 i Skutskär. Se karta längts ner på sidan.

Renhållningsordningen är en lokal föreskrift som styr hanteringen av sopor. Den gäller för åren 2016-2020.

Återvinning och återanvändning

Hushållsavfall är de sopor som normalt uppstår i ett hushåll. Det mesta går att återvinna. Avfallshanteringen bygger på återanvändning, sortering, återvinning och förbränning, som ger energi. När du återvinner avfall minskar du påverkan på miljön och sparar på naturens resurser.

Vill du veta mer?
På Gästrike Återvinnares webbplats finns mer att läsa om kompost, sopsortering, slamtömning, farligt avfall och grovsopor.

Där hittar du aktuella avgifter och kan hitta din hämtdag,felanmäla,ändra sophämtning och abonnemang

Återvinningsstationer

På sju ställen runt om i kommunen finns obemannade platser med behållare där du kan lämna bland annat förpackningar och tidningar för återvinning. Återvinningsstationerna är till för hushållen. Se karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skräpigt runt insamlingsstationen?
Vi är tacksamma för att du berättar om någon behållare är full eller om det är ostädat kring behållarna. Gör en felanmälan på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta kundtjänst, 0200-88 03 11.

Abonnemang för hushållsavfall

Fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hushållsavfall. I abonnemanget ingår hämtning och behandling av brännbart och komposterbart hushållsavfall.
Hushållets användning av återvinningscentralerna ingår också.

Du kan söka dispens från hämtning av slam, latrin och hushållsavfall om förlängt hämtningsintervall inte räcker. Kontakta i så fall kommunens miljöavdelningen.
En fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus, eller om en verksamhet bedrivs där det uppkommer hushållsavfall. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bara befrielse från denna skyldighet när omständigheterna är mycket speciella.

Företag

Läs mer om avfall för företag på Gästrike återvinnares hemsida. 
Länk hittar du här Länk till annan webbplats..

Sidan granskades senast 2023-02-23