Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Avfall och återvinning

I Älvkarleby kommun tar Gästrike Återvinnare hand om hushållssopor, slam och latrin.

Alla hushåll i kommunen kan lämna farligt avfall och sorterat grov- och trädgårdsavfall på återvinningscentralen, Myrhagssvängen 7 i Skutskär.

Företag

Läs mer om avfall för företag och hur Gästrike återvinnare kan hjälpa dig som företagare.

Återvinning och återanvändning

Det mesta går att återvinna av de sopor som normalt uppstår i ett hushåll. Avfallshanteringen bygger på återanvändning, sortering, återvinning och förbränning som ger energi. När du återvinner avfall minskar du påverkan på miljön och sparar på naturens resurser.

På Gästrike Återvinnares webbplats finns mer att läsa om sopsortering, farligt avfall och avgifter. Där kan du också felanmäla och ta reda på nästa sophämtningsdag.

Återvinningsstationer

I kommunen finns obemannade återvinningsstationer där du kan lämna tidningar och förpackningar av

  • plast
  • papper
  • metall
  • glas

Återvinningsstationerna sköts av Gästrike Återvinnare och är till för dig som inte har sortering i ett återvinningsrum eller soprum.

Skräpigt eller fullt?

Vi är tacksamma för att du berättar om någon behållare är full eller om det är ostädat kring behållarna. Länk till felanmälan finns längst ner på sidan.

Abonnemang för hushållsavfall

Fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hushållsavfall. I abonnemanget ingår hämtning och behandling av brännbart och komposterbart hushållsavfall.
Hushållets användning av återvinningscentralerna ingår också.

Du kan söka dispens från hämtning av slam, latrin och hushållsavfall om förlängt hämtningsintervall inte räcker. Kontakta i så fall kommunens miljöavdelning.

En fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus, eller om en verksamhet bedrivs där det uppkommer hushållsavfall. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bara befrielse från denna skyldighet när omständigheterna är mycket speciella.

Sidan granskades senast 2024-04-18