Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Regler

För att riva i ett område som är detaljplanelagt krävs rivningslov. I övriga delar av kommunen krävs anmälan och plan för rivning av nästan alla byggnader.

I om­råden med detaljplan krävs också marklov för schaktning eller fyllning som gör att markens höjdläge ändras. Bygg- och rivningslov söker du hos bygg- och miljökontoret.

Miljöbalken reglerar hur avfall ska hanteras. Miljökontoret hjälper dig att ta reda på vad som gäller i det enskilda fallet.

Du är skyldig att genast avbryta arbetet och underrätta tillsynsmyndigheten för miljöfrågor om du upptäcker eller misstänker en förorening.

Sidan granskades senast 2023-01-09