Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Förslag till kretsloppsplan

Nu kan du tycka till om förslag på ny kretsloppsplan för 2021-2025, samt förslag till reviderade lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kretsloppsplan är ett annat namn på det som i lagstiftningen heter kommunal avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall.

Syftet med Kretsloppsplanen är bland annat att bidra till en cirkulär ekonomi där vi använder material i ett kretslopp, och därmed bidrar till en hållbar utveckling och till att uppfylla nationella och globala hållbarhetsmål.

Förslaget till Kretsloppsplan innehåller fem målområden som handlar om att

 • förebygga resursslöseri,
 • minska gifter i kretsloppet,
 • återanvända,
 • återvinna samt
 • hålla rent och snyggt.

Förslaget innehåller även ett stort antal förslag på åtgärder för att nå målen.
Det handlar till exempel om att

 • ändra beteenden och öka kunskap
 • minska matsvinn
 • öka återanvändningen samt byta och låna saker
 • välja hållbara produkter
 • kasta skräp på rätt plats
 • bygga trevliga återvinningsrum
 • planera byggprojekt så att det uppstår minimalt med spill
 • göra hållbara inköp eller att stötta utvecklingen av våra barns förmågor att leva mer hållbart.

Förslaget till Kretsloppsplan innehåller också förslag på nycklar till framgång i arbetet samt beskrivningar av avfallsslag och målgrupper för arbetet.

Reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering

Det finns också ett förslag på reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering för kommunen. Föreskrifterna innehåller bestämmelser för hur avfall under kommunalt ansvar i kommunen ska hanteras. Här framgår förutsättningar och regler för hur avfallet ska samlas in och tas omhand.

Sidan granskades senast 2021-01-22