Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Lämna synpunkter

Innan kretsloppsplanen och föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige vill vi veta vad du tycker.

Du väljer själv om du vill lämna dina synpunkter i formuläret nedan, via e-post till kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se eller per post till

Gästrike återvinnare
Box 722
801 28 Gävle

Märk e-post eller post med "Remiss kretsloppsplan 2021"

Har du frågor?

Välkommen att ställa dina frågor om förslaget till kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se eller till Anna Carin Söderhielm (projektledare) på Gästrike återvinnare på telefon 026-178403.

Jag lämnar synpunkter på förslag till
Jag lämnar synpunkter på förslag till
Ange e-postadress om du vill ha återkoppling. Fältet behöver innehålla symbolen @

Ange om du svarar för en organisation

Här kan du beskriva vad du ser som problem, behov och viktiga frågor att arbeta med de kommande åren när det gäller det som Kretsloppsplanen handlar om (att förebygga resursslöseri, minska gifter i retsloppet, återanvända, återvinna samt hålla rent och snyggt).

Är de föreslagna målen relevanta och tydliga, eller har du förbättringsförslag (förslag på ytterligare mål, mål som bör strykas, ändrade målformuleringar eller annat)?

I inspirationsbanken hittar du förslag på åtgärder. Har du synpunkter på föreslagna åtgärder eller förslag på fler åtgärder? Beskriv så tydligt som möjligt dina åtgärdsförslag och vem som bör ansvara för dem.

Här kan du lämna synpuntker och förbättringsförslag på alla delar i förslagen till kretsloppsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. Både sådant som är bra och sådant som behöver förbättras.
Sidan granskades senast 2021-01-31