Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Ta del av material

Förslaget till ny kretsloppsplan och reviderade föreskrifter om avfallshantering finns utställda för granskning och samråd mellan 25 januari och 19 mars 2021.

Förslaget består av ett huvuddokument, en inspriationsbank med förslag på åtgärder samt ett antal bilagor. Här hittar du även förslaget till reviderade lokala föreskrifter om avfallshantering.

Sista dag för att lämna synpunkter på förslaget till kretsloppsplan samt reviderade föreskrifter om avfallshantering är 19 mars.

Förslaget till Kretsloppsplan med tillhörande bilagor samt förslaget till reviderade föreskrifter om avfallshantering hittar du även på www.kretsloppsplangavleborg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du också läsa mer om arbetet med Kretsloppsplanen.

Information om hur du lämnar synpunkter hittar du här

Dokument och länkar

Förslag till föreskrifter om avfallshantering Pdf, 747.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Inspirationsbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kretsloppsplanens huvuddokument Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster. - version att läsa digitalt

Kretsloppsplanens huvuddokument Pdf, 5.7 MB. - version för utskrift

Bilaga 1 Konsekvensanalys inklusive miljöbedömning av Kretsloppsplanen Pdf, 216.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Kretsloppsplanen i ett större sammanhang Pdf, 370.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys Pdf, 803.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Nedlagda deponier Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 Uppföljning av Avfallsplan 2019 Pdf, 711.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 6 Så har förslaget till Kretsloppsplan tagits fram Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 7 Exempel ur Inspirationsbanken Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa materialet i pappersform?

Förslaget till kretsloppsplan och föreskrifter om avfallshantering finns även att ta del av i pappersform i kommunhuset och på biblioteket i Skutskär.

Sidan granskades senast 2021-01-28