Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Invasiva växter

Vissa växter är så kallade invasiva och kan konkurrera ut andra växter i din trädgård.

Bild på jättebjörnloka

Under lång tid har människor flyttat växter och grödor från en plats till en annan. När en främmande art sprids i miljöer där den inte finns naturligt är risken stor att den konkurrerar ut befintliga arter.

Alla främmande arter blir inte invasiva. En främmande art räknas som invasiv först om den sprids på egen hand i naturen och om den

  • orsakar ekonomiska skador
  • skador på människors och djurs hälsa.

Vilka invasiva växter finns i vår kommun?

2021 gjordes en inventering av invasiva växter för att lättare hitta och bekämpa dem. De vanligaste invasiva växterna i vår kommun är

Rapportera

Det är till stor hjälp att du rapporterar till invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när du hittar en invasiv främmande växt. Ta gärna en bild och notera var på kartan du såg den.

De invasiva växterna är ett av de största hoten mot biologisk mångfald.
För att rå på dem behöver alla hjälpas åt. Ju fler som rapporterar var det finns invasiva växter desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att bekämpa spridning.

Bekämpa och begränsa

Bästa sättet att bekämpa invasiva växter är att upptäcka dem tidigt och åtgärda direkt, helst innan de blommar och sprider fröer.

Vilken bekämpning som är bäst beror på vilken art det gäller och vilken miljö den växer i. Gör man fel finns en risk för att bekämpningen istället resulterar i en spridning.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du aktuell information om hur du bäst bekämpar olika invasiva växtarter.

Hantera växtavfall säkert

Blomsterlupin, jättebjörnloka, parkslide och jättebalsamin är exempel på invasiva växter som du bara får slänga på återvinningscentralen. De gror lätt och sprider sig vidare om du slänger på en ristipp eller andra platser.

Lägg dem i dubbla sopsäckar och förslut väl innan du åker till återvinningscentralen. Avfallet ska slängas i containern för "Saker som inte ska återvinnas".

Läa mer om hantering av avfallet på Gästrike Återvinnares webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2024-02-14