Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas till exempel gräs, löv och kvistar som blir över när du sköter din trädgård.

Kratta löv på hösten

Du tar hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt genom att

 • kompostera det i din trädgård
 • beställa ett trädgårdsabonnemang hos Gästrike Återvinnare
 • lämna avfallet till ristippen eller återvinningscentralen

Nya EU-regler påverkar inte lokala föreskrifter

Från 1 januari 2024 gäller nya EU-regler för trädgårdsavfall. Du får elda avfall som ris, kvistar och grova grenar, från din egen trädgård men bara om

 • avfallet inte kan komposteras eller
 • du bor långt från en återvinningscentral

Hämtning av trädgårdsavfall

Gästrike Återvinnare erbjuder ett trädgårdsabonnemang för smått trädgårdsavfall.

Är det tillåtet att elda?

Enligt de lokala miljö- och hälsoföreskrifterna är eldning av trädgårdsavfall förbjudet mellan 1 april och 30 september. Det gäller i områden med detaljplan och områdesbestämmelser. Utanför dessa områden får man elda, om det inte orsakar besvär eller skador för omgivningen.

Det är aldrig tillåtet att elda om räddningstjänsten utfärdat eldningsförbud.

Eldning sker alltid på eget ansvar, och du måste alltid anmäla stora eldar till räddningstjänsten i förväg.

Tänk på att

 • aldrig elda när det är torrt och blåsigt
 • alltid ta hänsyn till och prata med grannarna innan du eldar
 • aldrig elda avfall som ska källsorteras och lämnas på återvinningscentralen
 • aldrig elda trädgårdsavfall som är blött. Det orsakar stora mängder rök.
 • alltid ha släckningsutrustning i närheten

Trädgårdsavfall i naturen

Det är inte tillåtet att lämna kompost, ris eller annat avfall på någon annans mark.

Trädgårdsavfall får inte föras ut i naturen hur som helst, trots att det är biologiskt nedbrytbart. Tippning i naturen förfular och kan

 • förstöra känsliga miljöer för djur och växter
 • läcka ut näring i vattendrag där det orsakar syrefattighet och stoppar upp vattenflödet
 • locka till sig vilda djur
 • sprida invasiva växter

Invasiva växter

Invasiva växter som blomsterlupin, jättebjörnloka och jättebalsamin kräver särskild hantering.

Majbrasor

30 april är undantaget från eldningsförbudet som gäller under april till september.

Om du ska elda på Valborgsmässoafton måste du

 • anmäla elden till Gästrike Räddningstjänst
 • ansöka om tillstånd hos polisen om du ordnar en offentlig tillställning med valborgsmässoeld och fyrverkeri
 • ansöka om dispens hos kommunen för insamling av avfallet till majbrasan

Ansök om dispens

Det kostar inget att ansöka om dispens för insamling av avfall till majbrasan. Ansökan ska innehålla

 • kontaktuppgifter till den som söker dispens
 • adress till platsen där firandet ordnas
 • tider för majbrasan
 • uppgifter om hur mycket avfall och vilken typ av avfall som ska eldas
 • information om åtgärder som vidtas för att inte orsaka besvär för människors hälsa och för miljön

E-posta din ansökan till bygg.miljo@alvkarleby.se senast den 26 april.

Sidan granskades senast 2024-04-17