Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas till exempel gräs, löv och kvistar som blir över när du sköter din trädgård.

Kratta löv på hösten

Ta hand om ditt trädgårdsavfall på olika sätt:

  • kompostera
  • beställa hämtning
  • köra avfallet till återvinningscentralen på Myrhagssvängen i SkutskärHämtning av trädgårdsavfall

Du kan beställa ett speciellt kärl för smått trädgårdsavfall. Gästrike Återvinnare tömmer kärlet varannan vecka på samma plats som dina andra sopkärl. Mer information kring detta och beställning av kärl finns på Gästrike Återvinnares webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Trädgårdsavfall i naturen

Kompost och ris klassas som avfall. Det är inte tillåtet att använda kommunens eller annans mark som avstjälpningsplats. Lämnar du avfall på annan mark än din egen gör du dig skyldig till nedskräpning.

Trädgårdsavfall får inte föras ut i naturen hur som helst, trots att det är biologiskt nedbrytbart. Tippning i naturen förfular och kan förstöra känsliga miljöer för djur och växter. Avfallet kan till exempel läcka ut näring i vattendrag där det orsakar syrefattighet och stoppar upp vattenflödet. Det kan även locka till sig vilda djur. Detsamma gäller frön och nötter.

Invasiva växter

Invasiva växter som tex blomsterlupin, jättebjörnloka och jättebalsamin kräver särskild hantering.
Mer information om invasiva växter på vår hemsida hittar du här.

Invasiva växter

Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är aldrig tillåtet att elda om räddningstjänsten utfärdat eldningsförbud.

Tänk på att

  • alltid anmäla större eldningar till räddningstjänsten i förväg
  • undvika att elda när det är torrt och blåsigt
  • ta hänsyn till och prata med grannarna innan du eldar
  • elden inte får innehålla sopor som ska källsorteras och samlas på miljöstationer
  • bara elda torrt trädgårdsavfall. Blött avfall ger mycket rökutveckling
  • alltid ha släckningsutrustning i närheten
  • I områden med detaljplan och vissa andra områden är eldning förbjuden 1 maj-30 september, enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö. Utanför dessa områden får man elda, om det inte orsakar besvär eller skador för omgivningen.
Sidan granskades senast 2023-05-19