Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Inomhusmiljö

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra.

Problem med inomhusmiljön kan till exempel handla om:

  • störande buller från fläktar och restauranger,
  • mögel i badrum, dålig ventilation
  • störande grannar

Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de som vistas i dem inte får besvär av brister i byggnaden, genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten.

Om det gäller störningar i din bostad som du själv inte kan rätta till ska du först kontakta din hyresvärd och begära besked om när störningen ska upphöra. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda allvarliga problem i bostaden som kan skada din hälsa.
Hjälper inte det kan du höra av dig till kommunens miljöenhet med klagomål på inomhusmiljön.

Till dig som upplever en störning

För att kommunen ska handlägga en olägenhet krävs:

  • En störning som kan skada hälsan och som inte är obetydlig eller tillfällig.
  • Klagomålet på störningen ska pågå i nuläget.
  • Att hyresvärden eller den som orsakar störningen har kontaktats och inte åtgärdar problemet i skälig tid.

Du får vara anonym men tänk på att anonyma klagomål är svåra att handlägga. Det är svårt för miljöenheten att påvisa att det finns en störning om vi inte känner till vem som är störd. Anonyma klagomål lämnas normalt utan åtgärd och avslutas.

I övrigt kan Du även kontakta Hyresgästföreningen för vägledning och Hyres­nämnden för medling vid vissa tvister.

Du som hyresvärd

Många av de klagomålsärenden som bygg- och miljöavdelningen tar emot kommer till oss på grund av att den boende upplever att de inte har fått tillräcklig information.
I de fall där fastighetsägaren kan hålla en god kontakt med hyresgästen till dess en fråga är utredd och åtgärdad är det sällan bygg- och miljöavdelningen behöver kopplas in. Hyresgästen ska i rimlig omfattning kunna ställa frågor och få svar.

Du kan spara tid och pengar på att lösa problem utan vår medverkan. Vi tar betalt för det arbete som vi lägger ned vid befogade klagomål. Vår uppgift att bedöma om problemet kan innebära en risk för människors hälsa eller inte. Finns det då en välgjord utredning är det ett bra underlag för oss vilket i de allra flesta fall leder till ett snabbare avgörande.

Riktvärden för temperatur, fukt mm

 Se folhälsomyndighetens hemsida. länk finns nedan.


Sidan granskades senast 2023-08-21