Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns, luktar eller smakar. Den kan komma från mark, vatten och byggnadsmaterial. Det är bara genom mätning man kan påvisa den.

Att bli utsatt för radongas under en längre tid ökar risken att utveckla lungcancer. För att ta reda på om det finns radongas i din bostad kan du mäta värdena.

Vem ansvarar för mätningar?

Om du bor i villa utför och betalar du mätningen själv.Bor du i en bostadsrätt kan du kontakta din styrelse och efterfråga radonmätning för hela huset alternativt utföra egen mätning i din egen bostad.

I hyresfastigheter är det hyresvärden som ansvarar för att radonmätningar görs, och som kan informera dig om hur värdena ser ut. Om ingen mätning har gjorts kan du be hyresvärden göra det.

När är det bra att mäta?

Det säkraste resultatet får du under den del av året som du värmer upp din bostad,
1 oktober-30 april. Mätperioden ska vara minst två men helst tre månader för att få ett årsmedelvärde. Du kan göra kortare mätningar under andra tider på året, men de mätresultaten blir inte lika säkra.

Hur går det till?

Det vanligaste sättet är att mäta inomhusluften med små mätdosor. Se till att beställa mätdosorna i god tid.
Längst ner på sidan finns en länk till företag där du kan beställa mätutrustning.

Placera dosorna enligt instruktionerna som följer med. I första hand bör dosorna finnas i rum där du vistas under längre perioder på dygnet, som sovrum och vardagsrum. Lev precis som du brukar under tiden som mätningen pågår.

Efter två till tre månader skickar du tillbaka dosorna till företaget som du beställt dem från. Ju längre tid mätningen pågår desto säkrare blir värdena.

Vad händer sedan?

Företaget analyserar dosorna och du får de uppmätta värdena för varje dosa. Om du har följt rekommendationerna för långtidsmätning får du även ett årsmedelvärde för hela bostaden.

Om årsmedelvärdet är högre än 200 Becquerel per kubikmeter bör du vidta åtgärder för att sanera huset. Du kan söka saneringsbidrag hos Länsstyrelsen. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bidrag. Observera att du inte får börja arbetet innan ansökan om bidrag är godkänd.

Sidan granskades senast 2023-05-19