Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Störningar och klagomål

Här får du information om olika typer av störningar och klagomål och vem du ska vända dig till. Du får även information om hur du bäst anmäler dessa.

Exempel på störningar

 • Nedskräpning, buller, inom/utomhusmiljö hyreslägenhet, skadade djur, utsläpp, kontakta kommunen. För att störningen ska bli ett ärende hos kommunen ska den vara bestående, ofta före­kommande eller betydande.
 • Arbetsmiljöfrågor handläggs av arbetsmiljöverket.
 • Bristande renhållning av gator, torg och parker.
  Skade- och olycksfallsrisker, kontakta fastighetsägaren.
 • Ordningsfrågor, kontakta polisen.
 • Djurskyddsfrågor/vanvård av djur , kontakta Länsstyrelsen.
 • Städning i trapphus och liknande, kontakta fastighetsägaren.
 • Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
 • Inomhusmiljöproblem i egnahem/villor utreds av fackman/sakkunnig
  Kontakta ditt försäkringsbolag.

Länkar hittar du längst ner på sidan.

Åtgärder vid störning

Kontakta ansvarig för störningen först.
Ofta kan störningar lösas snabbare genom direktkontakt med ansvarig. Fastighetsägaren eller den som stör bör få rimlig tid för att vidta åtgärder.

Om störningen kvarstår kontakta kommunen genom att fylla i anmälningsblankett. Länk hittar du längst ner på sidan

Du har rätt att vara anonym, men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda. Om du väljer att vara anonym får du till exempel ingen information om vad som händer, eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Gäller frågan inomhusmiljö, läs även informationen på sidan om inomhusmiljö.

Gäller frågan djur läs mer information på hemsidan. Länk finns längst ner på sidan.

Tänk på att uppgifterna i din anmälan och handlingar som uppstår i ärendet oftast är allmänna och offentliga handlingar.

Vi handlägger klagomål i följande steg:
När kommunen får in ett klagomål gör vi en bedömning om det kan vara en olägenhet enligt miljöbalken.
I så fall begär vi in yttrande från fastighetsägaren eller den som stör. De får redogöra för sin syn på saken som vi sedan gör en bedömning av. Efter detta ställer vi eventuellt krav på fastighetsägaren/den som stör att undersöka problemet och redovisa förslag på vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Om klagomålen kvarstår
Miljö- och hälsoskydd gör ett tillsynsbesök för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder.

Sidan granskades senast 2023-08-02