Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Störningar och klagomål

Här får du information om olika typer av störningar och klagomål och vem du ska vända dig till. Du får även information om hur du bäst anmäler dessa.

Vem ska jag kontakta vid störning

Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöverket

Bristande renhållning av gator, torg och parker.
Skade- och olycksfallsrisker

Kontakta fastighetsägare

Ordningsfrågor

Kontakta polisen

Djurskyddsfrågor/vanvård av djur

Kontakt Länsstyrelsen

Städning i trapphus och liknande

Kontakta fastighetsägare

Nedskräpning, buller, inom/utomhusmiljö hyreslägenhet, skadade djur, utsläpp

Kontakta kommunen

Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar

Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Åtgärder vid störning

Kontakta ansvarig för störningen först och sedan kommunen.

Ofta kan störningar lösas snabbare genom direktkontakt med ansvarig. Fastighetsägaren eller den som stör bör få rimlig tid för att vidta åtgärder.
Om störningen kvarstår kontakta kommunen genom att fylla i anmälningsblankett. Länk hittar du längst ner på sidan

Du har rätt att vara anonym, men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda. Om du väljer att vara anonym får du till exempel ingen information om vad som händer, eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Tänk på att uppgifterna i din anmälan och handlingar som uppstår i ärendet oftast är allmänna och offentliga handlingar.

Om kommunen ska utreda en störning

När kommunen får in ett klagomål gör vi en bedömning om det kan vara en olägenhet enligt miljöbalken.
I så fall begär vi in yttrande från fastighetsägaren eller den som stör. De får redogöra för sin syn på saken som vi sedan gör en bedömning av. Efter detta ställer vi eventuellt krav på fastighetsägaren/den som stör att undersöka problemet och redovisa förslag på vilka åtgärder som kommer att vidtas.
Miljö och hälsoskydd gör ett tillsynsbesök för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder.

Sidan granskades senast 2024-02-02