Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bostadsanpassning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad.

Du kan få bidrag till åtgärder både inomhus och utomhus.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska göras innan en åtgärd är utförd.

Bidraget är till för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt i din bostad. Det ska göra det enklare att laga mat, sköta hygien och ta dig in och ut i din bostad.  Du kan bara söka bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Behovet ska vara långvarigt eller bestående.

​Vem kan söka?

Det spelar ingen roll om du hyr eller äger din bostad. Normalt krävs det att du har ett förstahandskontrakt. Din inkomst har inte heller någon betydelse.

Du kan söka om du har bestående problem med exempelvis

  • nedsatt rörlighet
  • nedsatt syn
  • nedsatt minne eller annan kognitiv funktionsnedsättning

Du som regelbundet och långvarigt vårdar en person med funktionsnedsättning i din bostad kan också söka bidraget.

Planerar du att flytta?

Det är viktigt att du väljer ny bostad med omsorg. När du byter bostad har du ansvar att välja en bostad utifrån dina funktionsnedsättningar. Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om boendet är olämpligt i fråga om planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Begränsningar

Du kan inte få bidrag om det går att tillgodose behovet på ett enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel.

Du kan inte heller få bidrag om funktionsnedsättningen är tillfällig eller för

  • normalt bostadsunderhåll
  • anpassning av fritidshus
  • inköp av lösa inventarier som hjälpmedel
  • åtgärder som behöver utföras av andra orsaker, till exempel vattenskada eller byggnadsteknisk brist

​Hur söker jag bidrag för att anpassa bostaden?

Fyll i blanketten och skriv under. Det är viktigt att du fyller i hela blanketten. Till ansökan ska du även bifoga ett intyg som styrker behovet. Intyget ska skrivas av din läkare, arbetsterapeut eller annan sakkunnig.

Om du inte äger din bostad behöver du fastighetsägarens skriftliga medgivande till sökt bostadsanpassning. 

Skicka ansökan till kommunen. Adressen står på blanketten.

Vid större ombyggnationer ska du också bifoga

  • Kopia av offert eller kostnadsberäkning.
  • Plan- och uppställningsritningar vid inredning av kök och badrum.
  • Ritningar över bostaden före och efter ändringen, om planlösningen ändras.

Du som söker har eget ansvar att ansöka om eventuellt byggnadslov eller bygganmälan vid större ombyggnationer.

Vad händer när jag fått mitt bidrag för bostadsanpassning?

Vem ansvarar för att utföra anpassningen?

Du har ansvar för att kontakta en entreprenör för att få anpassningen utförd. Det behöver du göra för att konsumenttjänstlagen och konsumentköpslagen ska gälla. I undantagsfall kan du få hjälp av oss på kommunen via fullmakt, med att beställa den beviljade åtgärden.

Vem äger den anpassning som du fått bidrag för?

Du äger den anpassning som du har fått bidrag för.

Du har ansvar för underhåll och eventuell reparation av anpassningen. Du ansvarar även för service och besiktning om anordningen kräver det, exempelvis vid trapphissar.

Du kan ansöka om reparationsbidrag för reparationer, service och besiktning av anordningen. Reparationsbidrag kan beviljas om felet är av teknisk art, men inte om anordningen använts på felaktigt sätt. Rekommendationen är att du ser över din hemförsäkring vid anpassningar av teknisk art.

Sidan granskades senast 2023-10-05