Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tomträtter

Tomträtt är en form av nyttjanderätt till fast egendom. 
En tomträtt kan upplåtas för olika ändamål: bostäder och handel, industri och kontor.

I Älvkarleby kommun finns tomträtter för handel eller industri. Kommunen är  lagfaren ägare till tomten och tomträttshavaren har ett inskrivet ägande.

Vad innebär det egentligen att ha en tomträtt?

Det finns ett avtal mellan tomträttshavaren och kommunen. Varje år betalar du en årlig avgift (avgäld) för din tomträtt. Du har rätt att använda marken på ungefär samma sätt som om den vore din egen.

Tomträttshavaren kan överlåta tomträtten till annan eller upplåta panträtt. Vid försäljning måste du meddela kommunen.
Tomträttsavtalet följer med till nästa innehavare och kan inte sägas upp. Däremot kan man friköpa fastigheten av kommunen.

Bestämmelser om tomträtt

I Jordabalkens 13 kapitel finns bestämmelserna om tomträtt. Där kan du bland annat läsa om hur avgiften (tomtavgälden) ska beräknas.

Sidan granskades senast 2022-08-11