Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Behöver dina drömmar bygglov eller anmälan?

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här får du veta hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Bild på verktyg

Verksamheten styrs i första hand av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Bygglov

Skicka in ansökan om bygglov till kommunen i god tid innan du har tänkt börja bygga. Enligt lag ska du få ett beslut inom 10 veckor från det att ert ärende anses vara komplett. När ärendet är komplett meddelas du detta och från vilket datum din ansökan bedömts som komplett. I ärenden som kräver ytterligare utredning eller som är av komplicerad art kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

Anmälan

Vid vissa åtgärder, som exempelvis installation av eldstad eller Attefallsåtgärder ska du istället för att ansöka om bygglov göra en anmälan till kommunen. Det innebär att kommunen fattar ett beslut om startbesked under förutsättning att du följer byggregler och andra krav som samhället ställer. Du behöver startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Enligt lag ska du få ett beslut inom 4 veckor från det att ert ärende anses vara komplett. När ärendet är komplett meddelas du detta och från vilket datum din anmälan bedömts som komplett.

I ärenden som kräver ytterligare utredning eller som är av komplicerad art kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan granskades senast 2021-04-09