Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Behöver dina drömmar bygglov eller anmälan?

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här får du veta hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Bild på verktyg

Verksamheten styrs i första hand av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Bygglov

Skicka in ansökan om bygglov till kommunen i god tid innan du har tänkt börja bygga.

  • Enligt lag ska du få ett beslut inom 10 veckor från det att ditt ärende anses vara komplett dvs när du lämnat in de handlingar som handläggaren behöver för att kunna ta ett beslut.

  • När ärendet är komplett får du ett meddelande om det, och från vilket datum din ansökan bedöms som komplett.

  • I ärenden som kräver ytterligare utredning eller som är av komplicerad art kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

På hemsidan hittar du mer information om bygglov

Anmälan

Vid vissa åtgärder, som installation av eldstad eller Attefallsåtgärder, ska du göra en anmälan till kommunen istället för att ansöka om bygglov.

  • Kommunen fattar ett beslut om startbesked under förutsättning att du följer byggregler och andra krav som samhället ställer. Du behöver startbesked innan du får påbörja åtgärden.
  • Enligt lag ska du få ett beslut inom 4 veckor från det att ditt ärende anses vara komplett dvs när du lämnat in de handlingar som handläggaren behöver för att kunna ta ett beslut.
  • När ärendet är komplett får du ett meddelande om det och från vilket datum din anmälan bedömts som komplett.

  • I ärenden som kräver ytterligare utredning eller som är av komplicerad art kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

På hemsidan hittar du mer information om anmälan

Vi hjälper dig!

Bygglovs-och anmälsningsprocesen kan ibland vara krånglig.
Ring eller maila oss så hjälper vi gärna dig.

bygg.miljo@alvkarleby.se

Bygglovsrådgivningen via telefon är öppen Måndag-Torsdag klockan 11-12 och 13-14.
Välkommen att ringa 026-833 00

Sidan granskades senast 2024-01-11