Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Avgifter och taxor enligt plan- och bygglagen

Vid bygglov, anmälan eller förhandsbesked tar vi ut en avgift. Den är knuten till gällande prisbasbelopp och kan ändras från år till år.

Plan- och bygglovstaxan innehåller avgifter för åtgärder som

  • anmälan
  • bygglov
  • marklov
  • rivningslov
  • förhandsbesked
  • villkorsbesked
  • framtagande av nybyggnadskartor

Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är mer avancerat än normalt.

Avgiften tas ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma.

Gällande plan och byggtaxan

Sidan granskades senast 2023-08-15