Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Avgifter, taxor

När du söker till exempel bygglov eller förhandsbesked tar vi ut en avgift. Den är knuten till gällande prisbasbelopp och kan ändras från år till år.

Plan- och bygglovstaxan innehåller avgifter för åtgärder som

 • anmälan
 • bygglov
 • marklov
 • rivningslov
 • förhandsbesked
 • villkorsbesked
 • framtagande av nybyggnadskartor

Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är meer avancerat än normalt.
Avgiften tas ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma.
Nedan följer några kostnadsexempel över de vanligaste bygglovsärendena vi får in. Hittar du inte det du söker eller har frågor kring avgifterna är du varmt välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen.

För att klicka ut rubrikerna och läsa mer fungerar nyare webbläsare som Chrome och Firefox bäst.

Anmälan

Startbesked för

 • Attefallshus med krav på tekniskt samråd: 9 100 kr
 • Attefallshus utan krav på tekniskt samråd: 4 300kr
 • Attefallstillbyggnad med krav på tekniskt samråd: 9 100 kr
 • Attefallstillbyggnad utan krav på tekniskt samråd: 4 300 kr
 • installation av eldstad och rökkanal utan krav på tekniskt samråd:  2 900 kr

Bygglov


 • nybyggnad av enbostadshus, planenligt: 22 900 kr
 • nybyggnad av enbostadshus med liten avvikelse: 26 800 kr
 • nybyggnad av enbostadshus, utanför planlagt område: 28 700 kr

 • nybyggnad av fritidshus, planenligt: 21 000 kr
 • nybyggnad av fritidshus med liten avvikelse: 24 900 kr
 • nybyggnad av fritidshus, utanför planlagt område: 26 800 kr

 • nybyggnad av komplementbyggnad utan krav på tekniskt samråd, planenlig: 6 200 kr
 • nybyggnad av komplementbyggnad utan krav på tekniskt samråd med liten avvikelse: 10 000 kr
 • nybyggnad av komplementbyggnad utan krav på tekniskt samråd, utanför planlagt område: 10 000 kr

 • tillbyggnad av enbostadshus utan krav på tekniskt samråd, planenlig:
  6 200 kr
 • tillbyggnad av enbostadshus utan krav på tekniskt samråd med liten avvikelse: 8 100 kr
 • tillbyggnad av enbostadshus utan krav på tekniskt samråd, utanför planlagt område: 7 200 kr

 • tillbyggnad av enbostadshus med krav på tekniskt samråd, planenlig:
  12 400 kr
 • tillbyggnad av enbostadshus med krav på tekniskt samråd med liten avvikelse: 16 300 kr
 • tillbyggnad av enbostadshus med krav på tekniskt samråd, utanför planlagt område: 16 300 kr
   
 • Upprättande av nybyggnadskarta vid en- eller tvåbostadshus: 8 700 kr
Sidan granskades senast 2021-02-16