Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bygglovsprocessen

För att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar behövs oftast bygglov. Även för att bygga plank, murar och skapa upplag krävs bygglov.

Ibland behöver man också ansöka om ett förhandsbesked eller göra en anmälan.
Du kan ansöka fast du inte äger fastigheten, och du kan ansöka om flera saker samtidigt.

Bra att veta

  • Namn på kontrollansvarig ska framgå redan vid bygglovsansökan.
  • Kontrollansvarig ska vara certifierad.
  • Bygget får påbörjas först när du fått startbesked från samhälls-byggnadsnämnden.
  • Du träffar nämnden vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och vid slutsamråd.
  • Senast vid tekniska samrådet ska du lämna de tekniska handlingar som krävs för att nämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.
  • Du får inte använda byggnaden innan du har fått ett slutbesked från nämnden.
Sidan granskades senast 2024-01-11