Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anmälan

Vissa åtgärder kräver inte bygglov, men du kan ändå behöva göra en anmälan till kommunen.

Anmälan

Du måste göra en anmälan när du ska bygga så kallade Attefallshus eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Det behövs också en anmälan när du ska:

 • installera och ändra eldstäder och rökkanaler

 • göra ingrepp i bärande konstruktion
 • ändra planlösning eller ventilation

 • riva hela eller del av en byggnad (utanför detaljplanelagt område)
 • förändra brandskyddet
 • installera eller ändra en vatten- eller avloppsanläggning och
  bygga eller göra stora förändringar i ett vindkraftverk
 • installera eller ändra en hiss eller annan motordriven anordning
  måste du anmäla det till kommunen.

Vad ska anmälan innehålla?

I anmälan beskriver du vad du har tänkt göra, och bifogar ett förslag till kontrollplan för alla åtgärder. Du kan också behöva lämna handlingar som

 • planritningar
 • konstruktionsritningar
 • produktbeskrivningar
 • situationsplan

Du får inte påbörja arbetet utan startbesked

Innan du får börja arbetet måste samhällsbyggnadsnämnden besluta om startbesked.

Sidan granskades senast 2023-02-14