Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bygglov

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov.

Verksamheten styrs i första hand av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Bygglov

Skicka in ansökan om bygglov till kommunen i god tid innan du har tänkt börja bygga. Länk till ansökan hittar du längre ned.
Enligt lag ska du få ett beslut inom 10 veckor från det att ert ärende anses vara komplett. När ärendet är komplett meddelas du detta och från vilket datum din ansökan bedömts som komplett. I ärenden som kräver ytterligare utredning eller som är av komplicerad art kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

Anmälan

Även om du inte behöver bygglov kan en anmälan krävas till kommunen. Enligt lag ska du få ett beslut inom 4 veckor från det att ert ärende anses vara komplett. När ärendet är komplett meddelas du detta och från vilket datum din ansökan bedömts som komplett.

Vi hjälper dig gärna

Bygglovs-och anmälsningsprocesen kan ibland vara krånglig. På kommunens hemsida hittar du mer information kring vad du behöver tänka på. Länk hittar du nedan.
Kontakt via e-post: bygg.miljo@alvkarleby.se
Kontakt via telefon: Bygglovsrådgivningen via telefon är öppen Måndag-Torsdag klockan 11-12 och 13-14. Välkommen att ringa 026-833 00

Sidan granskades senast 2024-05-03