Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad? Då måste du i de flesta fall söka bygglov.

För att söka bygglov fyller du i särskilda blanketter och lämnar in ritningar på det du vill bygga. Din ansökan behandlas när du skickat in alla handlingar och ärendet är komplett.

Oftast behövs en situationsplan som visar tomten uppifrån.
Skalan ska vara 1:500 och alla byggnader, tillfartsvägar, kraftledningar och liknande ska vara markerade.

På planen markerar du tydligt det du ansöker om att göra, och anger utvändiga mått. Ange också läget på den nya eller tillbyggda delen med tre vinkelräta mått, från fastighetsgräns till byggnad.

Vid nybyggnation av småhus inom detaljplanelagt område ska en nybyggnadskarta vara underlag till situationsplanen. Färdig golvhöjd i +höjd över havet ska alltid finnas med.

Handlingar som också kan behövas

  • Fasadritning; berörda fasader i skala, 1:100, med väderstreck och marklinjer (befintliga och blivande) invid byggnaden,
  • Planritning; planlösningen i skala 1:100 med rumsanvändning och fast inredning som köks- och badrumsinredning,
  • färgsättning; kulör för fasader, tak och snickerier,
  • anmälan av certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska ha kunskap om lagar och bestämmelser och hjälpa byggherren att göra en kontrollplan.
  • redovisning av vatten- och avloppslösning.

Det är viktigt att du lämnar alla ritningar på vitt, ej rutat, papper. De ska vara märkta med fastighetens beteckning, vad ritningen visar och skala. 

Gör du enklare åtgärder som inte kräver en kontrollansvarig?

Då bifogar du ett förslag till kontrollplan med övriga ansökningshandlingar. 

Sidan granskades senast 2019-02-12