Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Förhandsbesked

Planerar du att bygga nytt i ett område som saknar detaljplan, eller som är obebyggt? Då kan du först ansöka om förhandsbesked. 

Varför är det bra att ansökan om förhandsbesked

Då får du tidigt reda på om det överhuvudtaget går att bygga där du tänkt, innan du lägger ner kostnader på projektering och ritningar. En av frågorna som ska lösas till förhandsbeskedet är dock om vatten och avlopp kan ordnas på platsen.

När du söker ett förhandsbesked krävs inte lika många handlingar som till en bygglovsansökan. Det räcker att beskriva ungefär vad det är du vill bygga.

Vad behövs i ansökan?

Till ansökan om förhandsbesked behövs

  • ifylld e-blankett eller ansökningsblankett
  • situationsplan som visar föreslagna tomtgränser och en beskrivning som visar tillfartsvägar och husplacering.
  • Bifoga gärna skisser och bilder på den byggnadstyp du tänkt dig.
    översiktlig vatten- och avloppsutredning.
  • Markering av plats för enskilt avslopp och vatten / brunn.

Vad händer sedan?

Om det går att bygga lämnar samhällsbyggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked. Då har man två år på sig att söka bygglov.

Inom två år kan alltså nämnden inte avslå din ansökan för den åtgärd som förhands-beskedet gäller. Bygglovsansökan måste helt stämma överens med det beviljade förhandsbeskedet för att ansökan ska vara bindande.

Nämnden kan säga nej till bygglov för det som inte prövades i förhandsbeskedet. Det kan bland annat gälla byggnadens exakta placering och höjd och hur fasaden ska se ut. Förhandsbeskedet upphör att gälla om du inte lämnar in ansökan om bygglov inom två år.

Ett förhandsbesked tar ofta längre tid att handlägga än ett bygglov. Det beror på att handläggaren måste besöka platsen och kontakta grannar och andra berörda. Beslutet tas av samhällsbyggnadsnämnden som har möte ungefär en gång i månaden.

Om du tänker bygga inom strandskyddat område måste vi först avgöra frågan om strandskyddsdispens innan vi kan göra en prövning av förhandsbeskedet.

Sidan granskades senast 2024-01-11