Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Svartbygge, olovligt byggande

Om du utför en olovlig åtgärd utan att ha startbesked kan det leda till att samhällsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift. Det gäller också om du tar din byggnad eller annan tillståndspliktig åtgärd i bruk innan slutbesked lämnats

Storleken på sanktionsavgiften beror på vad du bygger, hur stort du bygger och vilket besked som saknas. Storleken på avgiften finns i plan- och byggförordningen och är lika i hela landet och kan variera från år till år.

Sidan granskades senast 2023-02-14