Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Svartbygge, olovligt byggande

Om du bygger utan att ha startbesked ska samhällsbyggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift. Det gäller också om du tar din byggnad i bruk innan slutbesked lämnats in. 

Storleken på sanktionsavgiften beror på vad du bygger, hur stort du bygger och vilket besked som saknas. Storleken på avgiften finns i plan- och byggförordningen och är lika i hela landet.

Exempel på sanktionsavgift 2017

  • Installation av eldstad utan startbesked: 4 480 kr
  • Tillbyggnad av enbostadshus 30 kvm utan bygglov eller startbesked: 25 760 kr
  • Nybyggnad garage 50 kvm utan bygglov eller startbesked: 19 040 kr
Sidan granskades senast 2017-03-02