Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kaminer och eldstäder

Funderar du på att installera en braskamin, en braskassett i öppna spisen, en värmepanna, eller kanske ett vedeldat bastuaggregat?

Anmälan

1. Gör en anmälan till Bygg- och miljökontoret.

Till anmälan ska bifogas:

  • Situationsplan, om det finns fler än en byggnad på fastigheten.
  • Fasadritning som visar skorstenens placering och utformning om ny skorsten ska monteras.
  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden.
  • Förslag till kontrollplan (se exempel nedan)
  • Prestandadeklaration/teknisk beskrivning över eldstaden och/eller rökkanalen.

2. Vänta på startbesked från kommunen.
3. Lämna in de papper som behövs för ett slutbesked (detta anges i startbeskedet).
4. Vänta på slutbeskedet.
5. Börja elda!

Att inte göra en anmälan och att inte vänta på startbesked eller att inte vänta på slutbesked kan bli mycket kostsamt, eftersom lagen säger att byggnadsnämnden då ska ta ut en byggsanktionsavgift.

Ändrade krav på utsläpp och verkningsgrad

Från och med 1 oktober 2019 gäller även nya hårdare krav på utsläpp och verkningsgrad för vissa eldstäder. Regeländringen gäller främst braskaminer, pelletseldade, kaminer, kökspannor och insatser. Andra rumsvärmartyper, som köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning) och kakelugnar omfattas ej av ändringarna.
Läs mer på om ändringar på Boverkets hemsida.

Sidan granskades senast 2022-12-02