Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Komplementbyggnader

En byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden kallas komplementbyggnad. Det kan vara ett garage eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Även komplementbyggnader, utom friggebodar och attefallshus, kräver bygglov. 
Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Även placeringen på tomten styrs av detaljplanen.

Bor du utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse kan det i vissa fall gå bra att uppföra en komplementbyggnad utan bygglov eller anmälan.
Om du är osäker kan du kontakta en handläggare på byggavdelningen.

Sidan granskades senast 2024-01-11