Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Riva, rivningslov

När du ska riva hela eller delar av en byggnad i ett område som är detaljplanelagt behöver du ansöka om rivningslov.

Rivningslov eller rivningsanmälan

Rivningslov

Du kan behöva rivningslov även när din fastighet ligger i ett område med områdesbestämmelser. Om byggnaden ligger utanför planlagt område eller utanför områdesbestämmelser krävs det oftast en anmälan istället.

I prövningen om rivningslov bedömer samhällsbyggnadsnämnden om byggnaden bör bevaras, till exempel av historiska eller kulturhistoriska skäl. Byggnaden kan också behövas för bostadsförsörjningen eller ha konstnärliga eller miljömässiga värden som gör den värd att bevara.

Rivningslov behövs oftast inte för att riva byggnader som får uppföras utan bygglov, till exempel en friggebod.

Till ansökan

Rivninganmälan


Syftet med rivningsanmälan är att få bort farligt avfall ur kretsloppet. Den är också till för att riskmaterial tas omhand på ett bra sätt.

Det kan till exempel gälla miljöfarligt avfall och material som är angripet av svamp och mögel. Det kan även gälla byggavfall med angrepp av skadeinsekter.

Du behöver därför göra en inventering av vilka material som finns i byggnaden som ska rivas.

Till din anmälan om rivning behöver du lämna in en rivningsplan.
Där ska det framgå:

  • vilka material som finns i byggnaden
  • hur mycket som finns av varje material
  • hur de olika rivningsmassorna ska omhändertas och vart de ska skickas
  • Du får inte börja riva innan du har fått ett startbesked för åtgärden

Förslag på rivningsplan Pdf, 334.5 kB.

Riskmaterial och farliga produkter som påträffas ska monteras ned och tas bort innan rivningsarbetena börjar.

Sidan granskades senast 2024-01-11