Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Djur

Här får du information om skadedjur, vad du ska göra om du hittar
ett skadat djur i naturen och var du vänder dig om du misstänker att tamdjur far illa.

Fördelningen över ansvar ser olika ut beroende på situation och vad för slags djur.

  • Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för djurskydd.
  • Vid akuta situationer och på kvällar och helger ska du vända dig till polisen. Polisen ansvarar även för utredning av brott.
  • Kommunen fungerar som en rådgivande part och kan i visa fall beordra skyddsjakt.

Hit kan du vända dig med frågor


Ansvarsfördelning djur
Djur

Ansvar

Tama djur som far illa

Länsstyrelsen i Uppsala län

Skadade eller sjuka vilda djur

Polisen, Länsstyrelsen i Uppsala län

Skränande fåglar

Fastighetsägare

Katt som kissar på tomten

Djurägaren

Hund som springer lös

Djurägaren, polisen, fastighetsägare

Vilda djur i trädgården

Fastighetsägarens ansvar

Tillsyn över katter och hundar

Länsstyrelsen i Uppsala län

Skadade djur i trafiken

Polisen, veterinär

Skabbräv

Kommunen

Tillstånd för djurhållning


Tillståndsfördelning

Tillstånd

Tillståndsgivare

Hållande, uppfödning och försäljning av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur

Länsstyrelsen i Uppsala län

Tillstånd för hundpensionat och kattpensionat

Länsstyrelsen i Uppsala län

Skränande fåglar

Fastighetsägare

Katt som kissar på tomten

Djurägaren

Hund som springer lös

Djurägaren, polisen, fastighetsägare

Djur i trädgården

Fastighetsägarens ansvar

Hållande av djur inom detaljplanelagt område: tex nötkreatur, häst, get, får, svin, höns, orm

Kommunen, anmälan krävs.

Mer information på sidan Hålla djur inom område med detaljplan

Döda djur


Var ska jag vända mig?
Djur

Ansvar

Större dött djur i tätort eller på kommunal mark

Älvkarleby kommun, tekniska enheten

Dött djur på fastighet

Fastighetsägaren

Dött djur i skogen

Markägaren

Dött rovdjur i skogen

Polisen

Flera döda djur i skogen speciellt vildsvin

Polisen
Statens veterinärmedicinska anstalt

Död säl på kommunal mark

Älvkarleby kommun, tekniska enheten

Död säl, fisk eller tumlare

Rapportera till Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Död Säl

Rapportera till Naturhistoriska muséet

Död häst

Anmäl nedgrävning till kommunen

Dött lantdjur

Svensk Lantbrukstjänst

Dött sällskapsdjur

Djurägarens ansvar. Välj en lämplig plats och gräv ned djuret på minst 1 meters djup. Tänk på att hålla skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken.

Sidan granskades senast 2024-01-12